Konserwacja i prezechowyawnie

  • Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do latarki oraz zaleceniami eksploatacyjnymi dotyczącymi baterii.
  • Należy używać wyłącznie zalecanych baterii.
  • Zachować ostrożność z magnesem. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń elektrycznych i przedmiotów spowodowane działaniem magnesu w latarce.
  • Nie należy próbować modyfikować ani zmieniać produktu lub jego elementów, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
  • Nie należy używać produktu w chlorowanych, zanieczyszczonych cieczy lub wodzie morskiej.
  • Nie wolno dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza produktu.
  • Oczyszczajcie gwint latarki z brudu i starego smaru (aktualny link dotyczący konserwacji latarki w zależności od regionu). Pamiętajcie, że niezawodna ochrona latarki przed wodą i kurzem nie może być zapewniona przez zużyte uszczelki.