Konserwacja i przechowywanie

Konserwacja i przechowywanie

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją i wytycznymi dotyczącymi działania baterii.
Uważaj na magnes. Firma nie ponosi odpowiedzialności za awarie urządzeń elektrycznych i przedmiotów spowodowane działaniem magnesu w lampie.
Używaj tylko zatwierdzonych baterii.
Nie należy przerabiać ani modyfikować latarki ani jej komponentów, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.
Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do latarki
Latarka powinna być czysta i nasmarowana.
Zaleca się czyszczenie gwintów i pierścieni uszczelniających latarki z brudu i starego smaru. Pamiętaj, że niezawodne zabezpieczenie latarki przed wodą i pyłem nie może być zapewnione przez zużyte uszczelki. Zanieczyszczenie i brak smarowania prowadzą do szybkiego zniszczenia uszczelek i gwintów.